Vision

Vår ambition med Fraktkoll är att lista tjänster och priser för så många transportleverantörer som möjligt. Vi önskar på så sätt ge dig som transportköpare en god överblick av utbudet på transportmarknaden.Om Tjänsten

Fraktkoll är en söktjänst för transporttjänster som hjälper dig att välja rätt transporttjänst och ger dig en indikation på pris. Fraktkoll agerar INTE mäklare av transporttjänster utan visar endast transporttjänst och pris.


Transportpriset är det standardpris transportleverantören gjort allmänt tillgängligt främst via internet. Det är antingen av leverantörerna angivna priser eller uppskattade priser. Om priset är uppskattet anges det i resultatet. I Fraktkoll kan prislistor för alla transportslag göras sökbara.


Fraktkoll har som mål att du som transportköpare skall få en god överblick av vilka tjänster som passar en transport av just ditt gods. Då kan du enkelt och effektivt ta dig vidare och kontakta valda leverantörer för att skaffa ytterligare information. Du kan därefter tryggt upphandla den bästa transporttjänsten för ditt fraktbehov.


Självklart är det bra om du som transportköpare i eget intresse, informerar din leverantör att de bör lägga upp sina standardprislistor här. Det gör att Fraktkoll snabbare blir mer komplett.

Som transportleverantör kan ni självklart påverka vilka priser ert företag önskar göra tillgängliga här. Maila era prislistor i excelformat till
 info@fraktkoll.se.

Friskrivningar

Vi strävar efter att alla priser och all övrig information ska vara korrekt. Dock kan vi inte garantera att så alltid är fallet. Fraktkoll tar inte ansvar för eventuella problem som informationen vi presenterar kan orsaka för användaren. Har du råkat ut för något problem eller uppmärksammat felaktig information är vi tacksamma om du rapporterar det till oss, då ges vi möjlighet att göra rättelser.


Trots samma benämning av tjänster så kan innehållet i olika leverantörers erbjudanden skilja sig åt. Vi uppmanar därför våra besökare att noga studera hur leverantören beskriver sin tjänst, antingen via leverantörens egna webbplatser eller genom direktkontakt, samt att väga in eventuella skillnader vid prisjämförelser.


Trots att Fraktkoll alltid gör sitt yttersta för att informationen ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter uppstår. Leverantörerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Fraktkoll. Det är alltid den information som återfinns på leverantörernas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.